(0212) 239 72 22(Pbx)

KEMER COUNTRY/KEMERKÖY ONLINE İŞLEMLER

Sitemizde Genel KurallarSite Yönetimi İle İlgili Hususlar:

Sitemize taşındığınızda ya da sitemize taşınırken güvenlik birimini arayarak durumunuzu bildiriniz. Güvenlik birimi tarafından size verilecek site sakinleri taşınma formunu doldurunuz.

 1. Konutunuzu yeni satın almış iseniz konutunuza ait bir tapu fotokopisi ile; kiralama yapmış iseniz kira kontratının bir örneği ile vakit geçirmeden yönetim ofisine uğrayınız ya da telefonla irtibat kurunuz.
 2. Yapı Bloklarında iseniz su ve ısınma sayaçlarınızın okunması için sizin yükümlülüğünüzün başladığı/ bittiği tarihte okunması için yönetimi arayınız.
 3. Tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce site yönetimine bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.
 4. Kemerköy’de oturan bağımsız bölüm sakinlerine site yönetimi olarak güvenlik, temizlik, peyzaj ve teknik işlerle ilgili hizmet verilecek, elinizde bulunan site yaşam rehberindeki kurallara uyulması, yönetim personelinin site sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır. 
 5. Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Site yönetim telefon numarası; 02122397222/4 hat e-mail: info@kemeryonetim.com.tr

Aidat Ödemeleri:

Aidat Avansı nedir?

Aidat avansı, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Planı’nın 5. bölümünde öngörülmüş esaslar ve Site Temsilciler Kurulu’nun danışmanlığı dâhilinde hazırlanan “Kemerköy Sitesi İşletme Projesi” kapsamında yer alan, Kemerköy Sitesi Sakinleri’ne eksiksiz hizmet vermeye gayret eden yöneticiliğimizin en önemli gelir kaynağıdır. Aidat avansı, Kat Mülkiyeti Kanunu temel alınarak hazırlanmış Yönetim Planı tahtında sakinlerin ödemekle yükümlü bulunduğu giderler olup her türlü aidat, ortak gider ve yatırım miktarları Yönetim Planı’nın ilgili maddeleri çerçevesinde katılım payı oranında veya eşit oranda maliklere paylaştırılmaktadır. İlgili yılda siteye ait olan İşletme Projesi giderlerinin paylaşımı ile ortaya çıkan aidat avansı kalemleri;

 • Güvenlik Hizmetleri
 • Çöp Toplama Giderleri
 • Çevre İlaçlama Giderleri
 • Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Giderleri
 • Site Genel Giderleri (Posta-kargo giderleri, Baskı matbaa giderleri, Temsil ağırlama giderleri, Mutfak ve temizlik giderleri, Küçük demirbaş bakım giderleri, Noter-vergi-resim ve harçlar, Bilgisayar danışmanlık, Banka giderleri)
 • Ortak Alan Bakım Giderleri (Ortak alan kar temizleme ve tuzlama çalışması, Ortak alan demirbaş bakım giderleri, Ortak alan sert zemin bakım, Bordür bakımı, Kayrak taş bakımı, Beton bakımı, Granit küp taş bakımı, Asfalt yolların bakımı, Ahşap zeminlerin bakımı, Taş duvar, taş kaplamaların bakımı, İş makineleri çalıştırılması, Çevre temizlik atık giderleri, Bakım gideri, Üretim gideri)
 • Peyzaj Yeşil Alan Bakım Giderleri (Gübre, toprak, torf, kum giderleri, Mücadele ilaçları, Küçük demirbaş malzeme alımı, alet-ekipman onarım, Geçici işçiler giderleri, Bitki alımı, Araç kiraları, Kullanılıp atılan temizlik malzemeleri, laboratuvar giderleri, Analiz giderleri, Sera bakım-üretim, enerji-sulama giderleri )
 • Siteye ait ortak alan bakım giderleri (Ortak alan tel çit bakım giderleri, göletlerin su havalandırma sistemlerinin bakım giderleri, kullanma suyu sisteminin bakım giderleri,)
 • Ortak Alan Aydınlatma (Enerji gideri, Altyapı tesisat bakım gideri, Jeneratör yakıt giderleri, Jeneratör periyodik bakım giderleri, jeneratör arıza bakım giderleri, Çevre aydınlatma bakım giderleri,
 • Pis Su&Yağmur Suyu Sistemi Giderleri (Enerji giderleri, Altyapı bakım giderleri-kanalizasyon&drenaj-, vidanjör giderleri
 • Sulama Sistemi Giderleri (Bahçe Sulama hidrofor binası enerji ve hidrofor bakım giderleri, Altyapı bakım giderleri, Bahçe sulama ana hat sistemi giderleri)
 • Siteye ait binaların bakım giderleri (Santral ve güvenlik binası bakım giderleri, Kullanma suyu hidrofor dairesi bakım giderleri, Yönetim binası giderleri, Teknik servis ve peyzaj bölümü binası giderleri)
 • Sosyal Merkez Giderleri (Personel giderleri, Enerji giderleri, Su giderleri, Bina bakım giderleri, Tesisat Bakım giderleri, Havuz kimyasal giderleri, Küçük demirbaş malzeme giderleri, Tenis kortu bakım giderleri, Sarf malzemesi giderleri, havuz çevresi bakım giderleri)
 • Site Telefon Sistemi Giderleri
 • Köy Meydanı Spor Salonu Giderleri
 • Köy Meydanı Lokantası Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Personel Eğitim Giderleri
 • Haberleşme Giderleri
 • Taşıt Giderleri
 • Kırtasiye Giderleri
 • Yönetim Ofis Giderleri
 • Müşavirlik Giderleri
 • Site Ortak Alan Sigorta Giderleri
 • Site Servis Giderleri
 • Vergi, Oda, Aidat, Yayın Giderleri’dir.

Yapı Bloğu Avansı Nedir?

 • Yapı Bloğu, herhangi bir ana taşınmazda bitişik veya ayrık olarak inşa edilen ve birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapının bütünüdür. Aidat avansı dışında, site içerisinde katlı bloklardan oluşan yapı bloklarının, “Yapı Bloğu Özel Giderleri” adı altında sadece ilgili yapı blokları için verilen bazı özel hizmetler ve bu hizmetler için gerekli malzemelerin bedelini içeren, İşletme Projesine ek olarak ilgili bloğun temsilcisinin de yer aldığı Site Temsilciler Meclisi onayına sunulan Yapı Bloğu özel giderleri bulunmaktadır. Yapı bloğu avansı kalemleri;
 • Blok Sorumlusu Personel Giderleri
 • Teknik Servis Personel Giderleri
 • Blok Temizlik Giderleri
 • Asansör Sistemi Giderleri (Enerji giderleri, Sözleşme giderleri, Bakım giderleri, Öngörülmeyen giderler)
 • Garaj Sistemi Giderleri (Aydınlatma, Kapı vs.) 
 • Havuz Giderleri (Havuz personel giderleri, Enerji giderleri, Tesisat giderleri, Havuz kimyasal giderleri)
 • Ortak Alan Giderleri  (Su giderleri, Bina çatıları bakım giderleri, Küçük demirbaş malzeme bakım giderleri, Jeneratör periyodik bakım giderleri, Jeneratör yakıt giderleri)’dir.

Aidat avansı ve yapı bloğu özel giderleri, öngörülen giderler doğrultusunda konut sakinlerinden avans olarak alınmakta, yıl sonunda gerçekleşen bütçeye göre artı, eksi kalemler doğrultusunda mutabakat sağlanmaktadır. Site ortak alan ve yapı bloklarındaki tüm yatırım kalemlerinin ve ortak alanlardan kaynaklanan vergi borçlarının doğrudan muhatabı konut malikidir. Bunun dışında kalan avans-diğer giderler kiracı ekstresine yansıtılır ve kiracı bu giderleri ödemekle mükelleftir. Kat Mülkiyeti Kanunu gereği bu giderlerin ödenmesinde kiracı ve konut maliki müteselsil sorumludur.

 1. Bağımsız bölüm sakinlerinden aidatları her ayın 15’inde tahsil edilir.
 2. Aidat avans tutarlarının her ayın en geç 15. gününe kadar AKBANK Göktürk Şubesi(Şube Kodu:882), Kemerköy Sitesi Yöneticiliği, IBAN TR070004600882888000001116 no’lu hesaba, ekstrelerin sol üst köşesinde bulunan parsel ve blok numaraları belirterek, muhasebe bölümümüze verilecek mail order talimatıyla veya kredi kartıyla ödenmesi gerekmektedir.
 3. Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına kanunda öngörülen gecikme faizi (% 5) uygulanacaktır.

Site Güvenliği İle Kurallar:

 1. Site sakinlerinin baskın tavır sergilemeleri(hakaret, küfür, aşağılama) karşısında GG, çekingen ve kendine güvensiz davranışlar sergilemektedirler. Bu ise hepimizin güvenliğini olumsuz etkileyen bir durumdur. GG nin kendi görevleri gereği inisiyatif kullanması engellenmemelidir. Sitenin genel  güvenliği için kendi koyduğumuz kuralların evimizde çalışan personelimizin, misafirimizin, çocuklarımızın da uygulaması için bilgilendirmeli, güvenliğimizi desteklemeli, yüreklendirmeliyiz, asabi çıkışlar yaparak görevlerini yapmalarını engellememeliyiz. 
 2. Varolan koşullar gereği HGS sistemimiz devreye girinceye kadar (2015/ Ocak)  siteye dışarıdan giren, hizmetliler vd. ayırmak için site sakinlerimizin arabalarına sticker takmaları gerekmektedir.
 3. Sticker takmak istenmiyorsa el altında bulundurularak kapılardan geçerken göstermek yeterli olacaktır.
 4. Güvenlik görevlilerinin  isim isim, ev ev sitede oturanları tanımalarını beklememeliyiz. Ayrıca bunun olabilmesi için her zaman aynı güvenlik görevlileriyle çalışılması gerekir ki bu da bizi kişilere bağımlı kılacaktır. Güvenlik görevlileri, site sakinlerinin güvenliği ve huzuru için görev yapmaktadırlar ve site giriş kapılarında stickersiz araçlarla giriş yapmak isteyenlere kimlik bilgisi sorabilmelidirler. Sticker sahibi olmayan site sakinlerinin, GG nin  kendilerini tanımalarını beklememesi ve bu halde de GG lere karşı hakaret vs edilmemesi, tahammüllü olunması beklenir.
 5. Özellikle stickersiz araçların gece girişlerinde sorunlar yaşanmakta olup,site sakinlerimizin bu konuda hassasiyeti ve desteği beklenmektedir.
 6. Siteye gelen misafir veya iş gören diğer kişilere  “kime geldiği ve adı vs “ soru sorulması GG tarafından bir gerekliliktir ve buna sinirlenilmemesi, hakaret edilmemesi  beklenir. Bu işlem site girişlerinin bizlerin olası mağduriyetlerini önlemek amacıyla yapılmaktadır.
 7. GG, evlere gelen bahçıvan, tamirci, sucu, yemekçi vs.lerin arabalarının hız yapması veya trafiği engelleyecek şekilde sokak ortasına park edilmemesi yönünde uyarır ve  ve kurallara uyulmaması halinde siteye giriş çıkışını engelleme yetkisine sahip olarak görevini yapar.
 8. Taşeronların giriş çıkış saatleri ve site çalışma kuralları tarafınıza gönderilmiş ve ayrıca Site Bilgi platformunda da  yayınlanmıştır. Bu kurallara uyulması için GG lerinin uyarısına Sayın Site sakinlerinin olumsuz tepki vermemesi ve kuralları zorlamaması beklenir.
 9. Evcil hayvanlarla ilgili yaşanılan sorunlar, evcil hayvanların kaçması, diğer site sakinlerini rahatsız etmesi vs gibi hallerde site güvenlik görevlileri suçlanmamalıdır. Unutulmamalıdır ki kedi, köpek ile ilgili sorunlar güvenliğin görevleri arasında değildir. Ancak başı boş köpek görüldüğünde GG bildirilmelidir.
 10.  Evde çalışanların veya yardımcıların  GG den görevlerine girmeyen destek ve yardımlarını talep ettikleri görülmektedir. GG ,site güvenliğinden sorumludur ve site güvenliğini ortadan kaldıracak işler kendisinden beklenemez. Site sakinlerimizin evdeki çalışanlarına bu konuda gerekli bilgiyi vermesi beklenir. Bu hallerde ve bundan böyle GG yardımcıların taleplerini kabul etmeyecektir.
 11.  Evlerde çalışan hizmetli,şöför vd yardımcıların site kurallarını ihlal eden davranışları nedeniyle zaman zaman GG zor durumda kalmaktadır. Ayrıca site kurallarını esnetmek için GG leri zorladıkları görülmektedir. GG lerin  sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen bu tutumların hizmetli ve şöför çalıştıran site sakinleri tarafından dikkate alınmasını ve çalışanlarının sözleri ile GG suçlamaması beklenir.
 12. Bu yıl sonuna kadar tüm hizmetliler için kartlı geçiş sistemi uygulamaya sokulacaktır. Site sakinlerinin hizmetlilerinin bilgilerini vermesi ve sonrasında işten ayrılan veya işe yeni giren hizmetlileri hakkında tam ve doğru bilgi vermesi hepimizin güvenliği ve huzuru için gereklidir.
 13. Ev çalışanlarınız,dışarıdan gelenler için  " site sakini  yerine güvenliğe teyit " vermemeli, çalışanlarımızı güvenlik personeliyle  muhatap etmemelisiniz.
 14. Misafir veya evlerde iş yapmak için çağrılan –sucu,tesisatci vs- kişiler için teyit istendiğinde çalışanın ve çocukların teyit verdiği raporlanmaktadır. Bu gibi girişlerin ev sahibi isterse ev sahibinin izni ile düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle ev sahibinin, misafir veya diğer site dışı girişler için yönetime “ çocuklarının veya çalışanlarının da teyit verebileceği yönünde “izin vermesi ilerde olası doğabilecek mağduriyeti önleyecektir. Bu konuda hassasiyeti olan ve izin veren site sakinlerinin izin yazısı istenir.
 15. Özellikle yaz geceleri restoran ve havuz çevresinde 12-18 yaş aralığındaki gençlerimizin eğlenmeleri çok doğal ve neşe vericidir. Kaldı ki onların sosyal alanları da ne yazık ki sitemizde azdır. Ancak sayın site sakinlerinden geç saatlerde çevre evlerden gürültü nedeniyle yapılan şikayetler göz önüne alındığında GG nin uyarılarının dikkate alınmasını, çocuklarına daha dikkatli davranılmasının öğütlenmesini rica ederiz.
 16. Türkçe konuşmayan site sahipleriyle ilişkilerde GG zorluk yaşamaktadır. Bu site sakinlerinin, öncelikle GG den değil Yönetimden taleplerini yapmaları rica edilir.
 17. Yine Türkçe konuşamayan hizmetlilerin de yanlış anlaşılmalara muhatap olmamak adına çalışanlarla GG muhatap edilmemelidir.
 18. Bazı site sakinlerimiz ruhsatları kendi sorumlulukları altında şoförlerine de sticker almak istemektedir veya almışlardır. Bu verilen stickeri şoförünüzün üstüne zimmetlemenizi ve işine son verilmesi halinde personelin arabasından stickerin mutlaka geri alınması gerekmektedir.
 19. Güvenlik personelinin görevini yapmadığı ve sair hatalı davranışları görüldüğünde ,şikayet , GG veya amirine değil, Yönetim biriminde idari amire olayı gün ve saat belirterek yazılı olarak bildirilmelidir.
 20. Site sakinlerine tahsis edilen servis kullanımında sitemizde oturmayan yabancı kişilerin servisi kullanmalara olanak verilmemesi tüm sitenin güvenliği için önemlidir. Bu nedenle servisi misafirlerinizin kullanmasını istediğiniz durumlarda, adınızı, adresinizi ve misafirinizin de açıkça ismini ve servise bineceği noktayı servis şoförüne bildirmeniz gerekmektedir.
 21.  Şu anda çalışması yapılan kartlı geçiş sistemi nedeniyle tüm misafirlerinize, Makro’ya, kuaföre, spor salonuna, onarım ve inşaat için girenlere, bahçıvan ve çalışanlarınıza tanımlı kartlar verilecektir. Güvenliğimiz için alınan bu önlemlere  sizlerin desteğini rica ederiz.

Teknik Hizmetler;

Kemerköy Sitesi’ne verilen her türlü teknik hizmet, yöneticilik bünyesinde oluşturulmuş Teknik Servis tarafından, 24 saat boyunca kesintisiz verilmektedir.

 1. Teknik Servis’in asli görevi, “Kemerköy Sitesi’ndeki ortak tesis ve sistemlerin planlı teknik bakımını, onarımını yapmak ve arızalara müdahale etmektir”.
 2. Öncelikli olarak ortak alanla ilgili hizmet vermek şartı ile site sakinlerinin talebi doğrultusunda bedeli karşılığında, mekanik, elektrik ve telefon servis hizmeti (acil durumlar haricinde), randevulu olarak hizmet vermektedir.
 3. Teknik ekibimizin yardımcı olamadığı konularda, ilgili firmaların telefon numaraları ve adresleri servisimizden alınabilmektedir.

Teknik Hizmetler Bölümü’ne bağlı olan birimler;

 • Mekanik Hizmetler
 • Elektrik Hizmetleri
 • İnşaat Hizmetleri
 • Telefon Hizmetleri

Mekanik Hizmetler

Ortak alan içerisindeki hidrofor dairelerinin bakım-onarım ve kontrolünü yapmak, tesislerde kurulu olan tüm pompa ve motorların bakımlarını yapmak, alt yapı ile ilgili tesislerin arızalarını gidermek ve periyodik olarak bakımlarını yapmak, sıhhi tesisat- isale hattı- şebeke bağlantısı -kanalizasyon, pis su ve drenaj hatlarının kontrolünü yapmak, alt yapı (kanalizasyon-drenaj) ile ilgili bakım ve onarımları yapmak ve gerektiğinde kuka aracını kullanmak, aylık periyotlarla su sayaçlarını okumak ve kayıtlarını tutmak, site sakinlerinin istekleri doğrultusunda sıhhi tesisat hizmeti vermek, konutların ısıtma ve soğutma sistemleri için ilgili markanın servis birimine yönlendirmek mekanik hizmetler biriminin görev, yetki ve sorumluluk alanındadır.

Elektrik Hizmetleri

Ortak alan içerisindeki tesislerde çalışan tüm pompa, motor ve bunlarla ilgili tüm yardımcı sistemlerin usulüne uygun olarak işletme değerlerinde çalışmasını sağlamak ve kontrolünü yapmak, pompa, motor ve bunlarla ilgili tüm elektrik sistemlerinin periyodik bakımlarını yapmak ve kayıt altına almak, Sitede kurulu olan tüm yat panolarının, elektrik panolarının, dağıtım panolarının kontrollerini ve bakımlarını yapmak, Site içerisinde oluşacak arıza ve aksaklıkların raporlamalarını yaparak sorunların çözümlenmesini sağlamak, bakım, onarım ve her türlü elektrik işlerinde alınacak kararlara katılmak ve uygulanmasını sağlamak, site sakinlerinin istekleri doğrultusunda imkanların el verdiği ölçüde elektrik işini yapmak elektrik hizmetleri biriminin görev, yetki ve sorumluluk alanındadır.

İnşaat Hizmetleri

İsale hattı, şebeke bağlantısı, bakım arıza ve onarımlarını yapmak, sert zeminlerde (asfalt, küptaşlar, kayrak taşları, bordürler vb.) tamir ve bakım gereken bölgeleri tespit etmek ve onarılmasını sağlamak, gerektiğinde yenilerin eklenmesi için proje ve fizibiletesini ve uygulanmasını sağlama, bu amaçla taşeron firmalarla koordinasyonu sağlamak ve işin takibini yapmak, kış döneminde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yapmak inşaat hizmetleri birimin görev ve sorumluluğundadır.  

Telefon Hizmetleri

Site sakinlerinin istekleri doğrultusunda dahili telefon hatlarını bağlamak, merkez santralde oluşabilecek dahili hat, internet bağlantısı gibi problemleri çözmek, ortak alanlardaki telefon kutularının kontrolünü ve bakımını yapmak, oluşacak arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak, site sakinlerine ilgili kurumlar tarafından tahsis edilmiş olan telefon ve kablolu TV bağlantılarını yapmak bu birimin görev, sorumluluk ve yetki alanıdır. 

Sitemizin tamamına hizmet verecek özellikte, dahili telefon santrali bulunmaktadır. Evlerde santral kullanılıyorsa ve dış hat yeterli ise santrale veya istenilen yere dahili hat çekilebilmektedir. Sınırlarımız içerisinde yöneticilik binasına, güvenlik ana binaya, teknik servise, kapı giriş gözetim kulübelerine, sosyal tesislerdeki birimlere, S.O.S’e, köy meydanı lokantasına, köy meydanı spor salonuna Makro ve site içerisindeki diğer konutlara dahili hatları kullanarak ücretsiz ve seri olarak ulaşmanız mümkündür.

Peyzaj Hizmetleri

Kemerköy Sitesi içerisinde bulunan ortak yeşil alanların bakım programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Kemerköy Sitesi sakinlerinin mevcut peyzaj uygulamasından en yüksek derecede ve sürekli olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla ortak alan peyzajının bakımını sağlamak üzere çalı ve ağaçların budamalarını yapmak, bitki diplerini çapalamak ve tesviyesini sağlamak, mevsimlik bitkilerin dikimini yapmak, saha içindeki bitki söküm işlerini yapmak, çimleri biçmek, bitkilerin sulamasını yapmak, bitkileri ve çimleri gübrelemek,  sera ve yastıklarda üretim yapmak, yıl içinde yapılması planlanan peyzaj ve temizlik işlerinin keşfini çıkarmak, peyzajla ilgili projeler geliştirmek ve fizibilitesini hazırlamak, ortak alandaki bitki atıklarının toplanmasını sağlamak ve verilen hizmetin kontrolünü- takibini yapmak Peyzaj biriminin görev, yetki ve sorumluluk alanıdır.  

 1. Kemerköy Sitesi Yöneticiliği peyzaj personelinin görevi ortak alanlardaki peyzaj işleri ile ilgilenmektir.
 2. Bağımsız Birim maliklerinin kendilerine ait bahçelerdeki peyzaj ile ilgili çalışmalar kendi sorumluluklarındadır. Bahçelerde dikilecek ağaçların türlerine, boylarına ve genişliğine sitenin genel peyzaj projesine ters düşmeyecek ve komşu hakkı gözetilerek karar verilmesi gerekmektedir. Gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilmemelidir. 
 3. Site peyzajının değiştirilmesi, farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif edilmemelidir.
 4. Evcil hayvan dışkıları peyzaja zarar vermektedir. Dışkılar evcil hayvan sahipleri tarafından toplanmalıdır.
 5. Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir. Lütfen bu konuda çocuklarımızı uyaralım! 
 6. Bitki toprağında sulama sistemi bulunduğundan çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.
 7. Ortak alanlara site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.
 8. Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.
 9. Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.
 10. Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb şeyler kurmak yasaktır.

Çöp Toplama Hizmetleri

 1. Kemerköy Site Yöneticiliği denetiminde yüklenici şirket tarafından, sitedeki konut, mutfak çöpleri haftanın 7 günü toplanmaktadır.
 2. Yatay mülkiyete sahip bağımsız bölümlerde çöp konteynırları standardı korumak amacıyla, Kemerköy Site Yöneticiliği tarafından ev sahiplerine ücreti karşılığında verilmektedir. Her evin kendisine ait çöp konteynırı edinmesi ve çöplerini düzenli olarak konteynırların içine atılması, açıkta çöp bırakılmaması gerekmektedir. sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak kapılarının önlerinde bulunan kendilerine ait çöp konteynırlarına  atmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.
 3. Dikey mülkiyete sahip yapı bloklarında bağımsız bölümlerin kapı önlerinden sabahları 08:30- 10:30 ve öğleden sonra 16:00 – 17:00 saatlerinde sadece karton ve şişe atıklar toplanmaktadır.  Bu saatler dışında bağımsız bölüm kapılarının önlerine kesinlikle çöp bırakılmaması, özellikle geceden çöplerin (şişe ve karton atık) kapı önüne bırakılmaması,  blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır. 
 4. Yapı Bloklarındaki Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, belirtilen saatlerde ağzı kapalı olarak kapılarının önlerine bırakmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.
 5. Ortak alanlara “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.
 6. Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler site sakini tarafından siteden uzaklaştırılmalıdır. 
  1. Konutlara ait bitki-bahçe atıklarının toplanması ve site dışına atılması için Salı ve Cuma günleri 14.00-17.00 saatleri arasında sitemize ait bir traktör site genelini dolaşmakta ve poşete konularak bahçe dışına çıkarılmış peyzaj atıklarını toplamaktadır. Bunun dışında kalan çok miktardaki peyzaj atıkları ve inşaat atıklarını toplamak bu birimin görev tanımı içerisinde yer almayıp, bu tür atıkları site sakinlerinin kendi imkânları ile attırmaları gerekmektedir.

Ambulans Hizmeti

 1. Acil sağlık hizmeti, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda, olayın meydana gelmesini izleyen en erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği ile sunulan ücretsiz bir sağlık hizmetidir. Bu hizmet olayla başlar, hastanın hastaneye ulaştırılması ile son bulur ve sadece site sakinlerimiz için site içerisinde acil müdahale gerektiren rahatsızlanmalarda verilir.
 2. Acil müdahale gerektirmeyen durumlarda ambulans ulaşım hizmeti ücreti site sakinin kendisine aittir.
 3. Kemerköy Sitesi Temsilciler Kurulu’nun tavsiye kararı uyarınca, site sakinlerinin yararlanacağı “Acil Tıbbi Yardım” konusunda uzman bir ekip hizmet vermektedir. Ek’te yer alan önemli telefonlar listesinde ambulansa ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri yer almaktadır.
 4. S.O.S. Ekibi, Kemerköy Sitesinde yoğun bakım donanımlı, 1 doktor, 1 anestezi teknisyeni ve 1 sürücünün görev yaptığı bir ambulans ile 24 saat hizmet vermektedir.
 5. Ana giriş kapısının hemen yanında bulunan revirde de, talep olduğu takdirde basit müdahalelerin yapılabildiği ayakta tedavi hizmetleri verilmektedir. Ambulans Hizmeti  için 444 4 505, 0212 2399695 ya da Site Dahili 112 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. 

Posta ve Kurye Hizmetleri:

Ana girişte ya da kapılarda bulunan veya devriye gezen güvenlik personelinin site sakinlerine posta ve kurye ile gelen her türlü paket ve evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.

 1. Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme gönderilmekte, PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar hariç diğer teslimatları site dağıtım personeli posta kutularına bırakmak ya da kapı altından atmak sureti ile dağıtılmaktadır.

Taşımacılık Hizmetleri 

 1. Site sakinlerimizin site dışında ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Yönetimimiz tarafından Akmerkez Servisi adını taşıyan ulaşım aracı tahsis edilmiştir. Bunun dışında bölgemize bulunan ulaşım organizasyonları ile herhangi bir bağımız ve bu oluşumlara ilişkin bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 2. Akmerkez Servisi belirli bir güzergahı ve saatleri takip ederek site sakinlerini siteden alıp  Akmerkez’e götürmekte, belirli bir güzergahı ve saati takip ederek Akmerkez’den alarak  siteye geri getirmektedir. Ücretsiz olarak verilen bu servisi yalnızca site sakinleri ve birinci derece yakınları kullanabilmekte, site sakinlerinin yanında görevli olarak çalışan kişiler bu hizmetten faydalanamamaktadır. Servis saatleri ve detay bilgileri yönetim ofisinden temin edilebilir.

Spor Alanları

 1. Spor tesisleri (Tenis kortu, basketbol sahası) 10:00 – 22:00 saatleri arasında kullanılmalıdır. 
 2. Köy Meydanında bulunan spor salonu Pazartesi günleri haricinde 08:00-22:00 saatleri arası hizmete açıktır.
 3. Residence, Kemerbahçe, Lale Kasrı ve Sedir Evlerinde bulunan spor alanları, açık/kapalı havuzlar, sauna vd. alanlar sadece ilgili dikey yapının sakinlerine aittir. Sitenin diğer bağımsız birimlerinde yaşayan sakinler bu alanları kullanamazlar.
 4. Ortak spor alanlarının temizliğine dikkat edilmeli, gerektiğinde genel temizliğe aykırı davranan komşular uyarılmalıdır.

Köy Meydanı Lokantası-Cafe-Bar 

 1. Site sakinlerimiz, Köy Meydanı Lokantasından faydalanabilecekleri gibi, doğum günü, toplantı vs. gibi organizasyonlar için Köy Meydanı Cafe-Bar’ı ücreti mukabilinde kullanabilir, yeme içme servisi ile ilgili lokantadan hizmet alabilirler.  Bu organizasyonlarda müzik sesinin komşuları rahatsız etmeyecek düzeyde tutulmasına özen gösterilmelidir.
 2. Lokanta ve pub alanın diğer site sakinlerinin huzurunu bozmayacak şekilde iyi komşuluk kurallarına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kafe bölgesindeki her türlü aktivite, spor ve çocuk oyun alanlarındaki faaliyetler en geç saat 24:00’da sona erer, ışıklar ve müzik kapatılır.

Havuzlar

 1. Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler. Ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Ancak yüzme havuzlarından faydalanamazlar. 
 2. Sitede bulunan yüzme havuzları genel olarak site sakinlerinin faydalanmaları amaçlıdır.
 3. Site haricinde gelen misafirlerin site sakinleri ile birlikte olmak kaydıyla havuzdan faydalanmaları için site yönetiminin koyduğu kurallar geçerlidir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için site yönetimi ile temas kurulması gerekmektedir.
 4. Havuzların işletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır.
 5. Havuza duş alınmadan girilmemeli, duşlarda sabun ya da şampuan kullanılmamalıdır.
 6. Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz çevresine girilmemeli, girilmesi gerekiyorsa mutlaka galoş giyilmelidir.
 7. Bulaşıcı mantar vb. hastalıkların diğer sakinlerimize bulaşmasını önlemek için havuz giriş turnikeleri çıkışlarında yer alan dezenfektanlı suya ayaklar sokularak geçiş sağlanmalıdır.
 8. Vücudun herhangi bir yerinde açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa havuza girilmemelidir.
 9. Havuzda ve çevresinde top oynanmamalı, bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlar ile şişme bot ve deniz yatağı kullanılmamalıdır.
 10. Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
 11. Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır.
 12. Havuz demirbaşları (masa, sandalye, şezlong, şemsiyeler, minderler) usulüne uygun kullanılmalı, havlu vs. şeylerle rezervasyon yapılmamalıdır.
 13. Yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde, demirbaşlardan daha çok sakinin faydalanabilmesi için havuzdan uzun süreli ayrılmalarda şezlong ve sandalye üzerlerine havlu bırakılmamalıdır.
 14. Havuz şezlongları oturma ve güneşlenme amacı dışında kullanılmamalı, havuz bölgesi dışına taşınmamalıdır.
 15. Sigara, kâğıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler çöp kutularına atılmalı, havuz ve çevresi kirletilmemelidir.
 16. Havuz çevresinde kırılacak ve kırıkları insanlara zarar verebilecek cam bardak, şişe vs. gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
 17. Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.
 18. 0-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz çevresinde bulunmalarına izin verilmemeli, 13 Yaşından küçük çocukların yüzme havuzunu kullanabilmesi için bir yetişkinin gözetiminde olması gerekmektedir. Çocukların ağızlarında sakız varsa havuza girerken mutlaka çıkarmaları sağlanmalıdır. Sorumluluk ebeveynlere aittir.
 19. Havuzların yeterli derinlikte olmaması nedeni ile havuza girerken merdivenler kullanılmalı, tehlike arz ettiği için havuza atlanmamalıdır.
 20. Havuzumuzda cankurtaran hizmeti bulunmaması nedeni ile can güvenliğinin sağlanması sorumluluğu havuzu kullananlara aittir.
 21. Şahsi ve değerli eşyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara aittir.
 22. Havuz bölgesine kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanların sokulması yasaktır.
 23. Havuz çevresinde ve güneşlenme alanlarında koşulmaz ve tehlikeli şekilde şakalaşılmaz.
 24. Havuz alanlarının kullanımına dair karar ve uygulamalara itirazlar yazılı ve gerekçeli olarak site yönetimi ofisine yapılacaktır.
 25. Site içerisindeki ortak alan havuzları, hava koşullarının elverdiği ölçüde sezonun başladığı Mayıs ayı sonu açılır, Eylül ortasında kapanır.  temizlik ve bakım günü  olan Pazartesi günleri hariç diğer günler 09:00-20.00 saatleri arasında kullanıma açıktır.
 26. Residence, Kemerbahçe, Lale Kasrı ve Sedir Evlerinde bulunan spor alanları, açık/kapalı havuzlar, sauna vd. alanlar sadece ilgili dikey yapının sakinlerine aittir. Sitenin diğer bağımsız birimlerinde yaşayan sakinler bu alanları kullanamazlar.

Otoparklar 

 1. Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi başta Yönetim Kurulu olmak üzere Site Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır.
 2. Bağımsız Birim Malikleri Site içerisindeki hız limitlerine uymakla mükelleftirler.
 3. Bağımsız bölüme tahsisli otopark sayısından fazla aracı olan sakinler fazla araçlarını yol kenarında ayrılan park yerlerine park etmelidirler.
 4. Konutlara ait araçların, komşu kullanım haklarına saygı göstererek Tenis kortlarının altında yer alan kapalı garajda uzun süreli park edilmemesi gerekmektedir.
 5. Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir.
 6. Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.
 7. Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri yapılmamalıdır.
 8. Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri veliler tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir.
 9. Otoparklardaki araçların camlarının kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
 10. Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
 11. Ziyaretçi araçlarının sitede sürekli park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.
 12. Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
 13. Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
 14. Otoparklardan bloklara geçiş sağlayan ara yolların önüne park edilmemelidir.
 15. Blok önlerinde bulunan yaya yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar (Trafik dubalarıyla kapatılan) sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.
 16. Ziyaretçi araçları, ziyaret edilen sakinin kendi otoparkında yer yoksa mutlaka misafir otoparkına park ettirilmelidir.
 17. Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
 18. Köy Meydanında bulunan kapalı otopark abonman sistemi ile işleyen ücretli otoparktır. Araç park alanı taleplerini zile ilgili yöneticiliğimiz ile irtibat kurabilirsiniz. 

Evcil Hayvanlar

 1. Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kurallarına aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz.
 2. Evcil hayvanların çocuk oyun alanı, lokanta bölgesi ve havuzlara sokulması kesinlikle yasaktır.
 3. Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmaması önemle rica olunur.
 4. Evcil hayvanlar sitede blok arka çevresindeki yol güzergâhı etrafında dolaştırılmalıdır.
 5. Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
 6. Site dâhilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
 7. Site içinde başıboş hayvanları beslemek uygun değildir. Bu nedenle kat sakinlerimiz tarafından site ortak alanına konulan yemekler kaldırtacaktır.

SİTE SAKİNLERİNİN BİNALARINDA YAPTIRACAKLARI ÇALIŞMALARA İLİŞKİN UYMALARI /ALMALARI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, her site sakini ve bunların yüklenicileri ve personelleri, çalışmaları sırasında, çevre güvenliğini, çalışan güvenliğini ve ekipman güvenliğini, ilgili kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda almak zorundadır.

Her site sakini ve bunların yüklenicileri;

 1. Binalarında çalışanlarının, konutlarında alınan iş sağlığı güvenliği ve çevre önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.
 2. İşle bağlantılı olan veya işin yapılması sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirecek önlemleri almak zorundadır.
 3. Çalışacak personellerin SGK işe giriş bildirgelerini yaptırmak zorundadır. SGK’sı olmayan personelin çalıştırılması yasaktır.
 4. Site içerisinde, nerede ve ne iş yapılacağı, kiminle irtibat kurulacağı hakkında bilgileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Departman Sorumlusu’na  ve İdari Amire vermek zorundadır.
 5. İş planı ve işin süresi, çalışan kişiler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında, İş Sağlığı ve Güvenliği Departman Sorumlusu’na ve İdari Amir’e bilgi vermelidir.
 6. Site içinde ve girişlerinde asılı, görsel ve yazılı bütün, İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına riayet etmelidir.
 7. Yapılacak işe göre, gerekli olan iş güvenliği ekipmanlarını (kişisel koruyucu donanımları) kesinlikle temin etmeli ve personellerine kullandırmalıdır.
 8. Çalışmaları sırasında kullanacakları elektrikli aletlerin özellikle topraklama hatlarını ve kablolarını sürekli kontrol etmeli, basınçlı kapların periyodik muayenelerini yaptırmalı, kuracakları iskeleleri yapı işleri yönetmeliğine uygun şekilde kurmaları ve isg yönünden tüm tedbirleri almaları gerekmektedir

Yönetim Planı Madde 30/3  e göre ve  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından her site sakini ve bunların yüklenicileri  ve personeli :

 1. Sitede çalışma saatleri 09-00/18-00 arasındadır.
  1. 15 Eylül-15 Haziran arası Cumartesi öğleden sonra saat 15:00 den sonra ve Pazar günleri çalışma yapılamaz.
  2. 15 Eylül-15 Haziran arası Cumartesi öğleden sonra saat 15:00’a kadar ev içi ve dış cephede yapılacak gürültüsüz çalışmalara izin verilir.
  3. 15 Haziran-15 Eylül arasında ise( yaz dönemi boyunca) Cumartesi ve Pazar günleri çalışma yapılamaz (inşai, dekorasyon çalışmaları dahil).
  4. Pazar günleri ile resmi ve dini bayramlarda çalışma yapılamaz.
  5. Cumartesi günleri 09:00/18:00 saatleri arası ev içi ve dış cephede yapılacak gürültüsüz çalışmalara izin verilir.
  6. Gürültü yönetmeliği çerçevesinde, gürültü ve ses yapan makinalar vs ile çalışma sadece 10:00/17:00 saatleri arasında yapılabilir. Bu saatlerden önce veya sonra çalışma yapılamaz, yapılırsa engellenir.
  7. Çalışacak ekip ve ekip sorumlusu güvenlik nedeniyle bir gün önceden kimlik bilgilerini güvenliğe vermek zorundadır.
  8. Büyük araçlar ve iş makinaları siteye sabah 10:00 da giriş yapar ve en geç 17:00 da çıkar.
  9. Site sınırları içinde iş makineleri üzerinde kesinlikle personel taşıyamaz.
  10. Ortak alanda yapılacak her türlü iş ve işlem için, İş Sağlığı ve Güvenliği Departman Sorumlusu’nun ve İdari amirlerin ve güvenlik sorumlusunun bilgisi ve onayı olmadan ortak alanda çalışma yapamaz.
  11. Ortak alandan elektrik, hat kablo, su vb. sabit ve kurulu iş ekipmanlarını kullanamaz.
  12. Site içinde daha önceden belirlenmiş riskli ve yasaklı bölgelere, İş Sağlığı ve Güvenliği Departman Sorumlusu’nun ve İdari amirlerin ve güvenlik sorumlusunun onayı olmadan giremez.
  13. Yükleniciler ve personelleri iş kıyafetleri olmadan çalışma yapamaz, açık alanda giyinip soyunamaz.
  14. Yükleniciler ve personelleri çalışılacak alanlar haricinde, ortak alanda başka bir yere veya bölgeye girmeden önce, idari amirden ve bölüm amirlerinden izin almak zorundadır.
  15. Yüklenicileri ve personelleri site içinde çalışırken sigara içemez.
  16. G sınıfı İş Makinesi ehliyeti olmadan site içinde iş makinesi kullanamaz, ehliyetli olanlarda hız sınırlarını aşamaz.
  17. Korkuluk ve platformla çalışma imkanı olmayan iki metreden yüksek yerlerde, paraşüt tipi emniyet kemeri ve baret gibi koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.
  18. Manevra halindeki her türlü iş makinalarının (robot, vinç, forklift, reach-truck  vb.)  manevra alanlarına girişlerini ikaz bantları ve tabelaları ile engellemek zorundadır. Güvenlik şeridi olmadan çalışmalara izin verilmeyecektir.
  19. Site içinde iş makinaları veya çalışan personellerin çalışmaları sırasında dikkatleri dağıtılmamalı, gereksiz şekilde konuşulmamalıdır ve özellikle el ve gürültülü şakalar yapılmamalıdır.
  20. Yönetime ait her türlü malzeme, makine ve ekipmanı ilgili bölüm amirinden onay almadan kullanamaz.
  21. İş bitiminden sonra idari amire bilgi vermeli, iş yapılan alanın temizlenmesi, toplanması, gereksiz malzemelerin uzaklaştırılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve alanın bu şekilde terk edilmesi gerekmektedir.
  22. Siteye ait değiştirilen ekipmanları ve parçalarını/aksesuarlarını yanlarında götüremezler.
  23. Gereken elektrikli el aletleri için site elektrik sorumlusu ile birlikte hareket etmelidir, açık şekilde el aletlerinin prizlere sokulması yasaktır.
  24. Yangın riski olan yerlerde yapılacak çalışmalarda yangına karşı gerekli tedbirleri almadan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Departman Sorumlusu’na ve İdari Amir’e haber vermeden çalışma yapamaz.
  25. Tespit edilen her türlü olumsuzluklar (iş kazası, kaza tehlikesi, yangın, gaz kaçağı vb. acil haller) İş Sağlığı ve Güvenliği departman sorumlusuna derhal haber vermek zorundadır.

Blok Girişleri ve Kat Koridorları:

Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaların bırakmayınız. Evinizi kapısının önünden itibaren ortak alanının başladığı ve bu alanın yönetim ve sorumluluğunun site yönetiminde olduğu unutulmamalı bu alana özel eşyalar bırakılmamalıdır. 

 1. Kapınızın önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakmayınız.
 2. Kapı önlüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler ( ayakkabılık, resim, heykel vb. dahil) atık malzeme olarak değerlendirilip, blok görevlileri tarafından toplanıp atılacaktır.
 3. Site sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi madde vb. bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.
 4. Kapı önüne organik çöp (sebze meyve kabukları, yiyecek artıkları, küçük ambalaj vb.) bırakmayınız. Karton, kullanılmış eşya vs. gibi atıklarınızı kapı önüne bıraktığınızda alımı gün içinde temizlik personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
 5. Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.
 6. Blok giriş ve sahanlık duvarlarının temiz tutunuz, ilan, tablo vb. asmayınız, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmelerini önleyiniz. (Bu konuda ebeveynlerin özen göstermesi gerekmektedir.)
 7. Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerimizin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.
 8. Yangın tüplerini kurcalamayınız, gerekmedikçe yerinden indirmeyiniz, boşaltmayınız.
 9. Alışveriş arabaları blok önlerinde bırakılmayınız. Kullanımı takiben bölge dışına bırakınız.
 10. Yangın ve servis merdivenlerinin ara geçiş kapı içlerine ( iki kapı arsına) eşya, kişisel malzeme vb. bırakmayınız. Bırakılması halinde atık malzeme olarak değerlendirilecek ve görevlileri tarafından toplanacaktır.
 11. Temizlik görevlileri kapıcı değildir. İş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini yapmakta ve denetlenmektedirler. Temizlik görevlilerinden özel iş talep etmeyiniz.

Bina Dış Cepheleri:

 Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır. 

 1. Bloklardaki boya/badana/tadilat/onarım işleri ilgili bloktaki bağımsız birim maliklerinin ortak kararı ile yaptırılabilir ve konu site yöneticiliğinden bağımsızdır. Site Yöneticiliği konu ile ilgili teknik değerlendirme ve sekretarya olarak bağımsız birim maliklerine destek verebilir.
 2. Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiş yerlere, balkon içlerinde ve dışarıdan bakıldığında dış cephede çirkin görüntü yaratmayacak şekilde yapılabilir.
 3.  Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalar ve klima dış üniteleri ile ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır.
 4.  Dış cepheye, apartman ortak alanlarına, tablo, aksesuar vb. asılması görünüm açısından uygun değildir.

Balkonlar;

 1. Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, dolap vs) ve bölgenin yoğun rüzgâr alması nedeniyle aşağı düşerek tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır.
 2. Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır.
 3. Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır. 
 4. Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir. 
 5. Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, silinerek temizlenmesi, yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmamasına dikkat edilmelidir. 
 6. Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır. 
 7. Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir. 
 8. Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir. 
 9. Balkonlara dolap konulması halinde beyaz olmasına ve duvara monte edilmemesine dikkat edilmelidir.
 10. Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulabilir. Parapetlere saksı kesinlikle asılamaz.  
 11. Balkonlarda mangal yakılmamalıdır.
 12. Yönetim Planının 29/1h maddesi gereği ortak alanlara ve bina dış cephelerine kiralık veya satılık ilanı asılması yasaktır. 

KEMERKÖY SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

Kemerköy, yemyeşil bir doğayla çevrelenen kusursuz bir vahada her gün kendimizi yenileyebilmemiz için eşsiz imkanlar sunmaktadır.

map