(0212) 239 72 22(Pbx)

KEMER COUNTRY/KEMERKÖY ONLINE İŞLEMLER

Kemerköy Sitesi Yöneticiliği

Kemerköy Site Yöneticiliği, yaratılan bu istisna yerde, site sakinlerinin rahat ve güvenli bir hayat sürdürmesi için kurulan, şimdi ve gelecekte yaşamı kolaylaştırmak ve düzeni sağlamak amacıyla “özel bir belediye” hizmeti vermeyi amaçlayan bir kurumdur. 

Kemerköy Site Yöneticiliği, sitenin temel hizmet ihtiyaçlarını karşılaması dışında, her türlü yönetim görevlerini, Site Temsilciler Kurulu ve Site Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda profesyonel kadrosu ile yerine getiren bir kurumdur. 

Yönetim Planı gereği Kemerköy Site Yöneticiliği’nin en üst makamı, Site Temsilciler Kuruludur. Site Yönetim Planı gereği, sitemizde parlamenter bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre; Temsilciler Kurulu, Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun her sene yeniden seçilmesi gerekmektedir. Öncelikle her parsel yönetim planında belirtilen sayıda temsilcisini ve denetçisini her sene yapılan bağımsız birim malikleri toplantısında seçer. Site Temsilciler Kurulu, Kemerköy Sitesini oluşturan 900 konutun bulunduğu 21 parselin, o parsele ait tüm bağımsız birim malikleri tarafından seçilen gönüllü 70 temsilcisinden oluşmaktadır. Site bu kurul tarafından Yönetim Planı ve yasal hükümler çerçevesinde verilecek kararlar doğrultusunda kendi içlerinden seçecekleri 7 kişilik bir Site Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Site Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu’nun yürütme kurulu ve sitenin yönetim organıdır.  Site İşletme Projesi, bir hesap dönemi boyunca Sitenin ve onu oluşturan ana taşınmazların ortak yatırım ve yönetim giderlerine, bağımsız birim maliklerinin payına düşecek avanslara ilişkin tahmini tutarların belirlenip gösterildiği gelir-gider tablosudur. Site İşletme Projesinin onaylanması, itirazların incelenmesi ve sonuçlandırılması Site Temsilciler Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır. Site Denetim Kurulu, Site Temsilciler Kurulu ile aynı dönemde seçilen tüm bağımsız birim malikleri tarafından seçilen gönüllü 21 parsel denetçisinden oluşan, Site Yönetim Kurulunu, Yönetim Planında belirlenmiş görevleri yerine getirip yetkileri kullanmak suretiyle Site Temsilciler Kurulu adına denetleyen organdır.

Site Yönetim Kurulu, Yönetim Planında belirlenmiş görevleri yerine getirip yetkileri kullanırken yöneticilikte çalışan profesyonelleri alınan kararlar doğrultusunda yönetmekle sorumludur. 

Misyonu;

Site sakinlerine güvenilir, üstün kaliteli ve artı değerleri olan hizmetler vermeye, sosyal ve fiziksel çevremizi özenle korumaya, bunların yanında sakinlerimizin değişen ihtiyaçlarının farkında olarak öncü ve yaratıcı çözümlerle yaşamaya değer katan, onları farklı kılan hizmetler sağlamaya çalışan bir yönetim olmaktır. 

Vizyonu;

Site ve site yöneticiliği alanında etkin ve teknolojik çözümler üretmek için yenilikleri sürekli takip ederken, sakinlerimizin beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak, yüksek nitelikli personeli ile sürekli gelişme ve iyileşmeye açık olmaktır.

Amacı; Site sakinleri için ve site sakinleri tarafından kurulan ve faaliyetlerine devam eden site yöneticiliğinde, sakinlerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda görev yapılmasını ve bu görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak, her türlü eleştiriyi dikkate alarak, verilen hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktır.

Bu doğrultuda Kemerköy Site Yöneticiliği, kalitenin ölçülebildiği, en saygın kalite standardı oluşturma ve devamlılığını sağlama otoritesi kabul edilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır.

Site vb. yerlerde toplu halde yaşamak, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını sağlamak, sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve yaşayanların bu kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak aynı zamanda evlerimizin değerini de arttıracaktır.

Bağımsız birim malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. 

Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse site ortak alanlarına ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar. 

Kat Mülkiyeti ve Kemerköy Yönetim Planı temel alınarak, site sakinlerinin ihtiyaç, beklenti ve istekleri  dikkate alınarak daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla bir site yaşam rehberi hazırlanmaktadır. Bu site yaşam rehberi yakın zamanda yayınlanacaktır.KEMERKÖY SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

Kemerköy, yemyeşil bir doğayla çevrelenen kusursuz bir vahada her gün kendimizi yenileyebilmemiz için eşsiz imkanlar sunmaktadır.

map