(0212) 239 72 22(Pbx)

KEMER COUNTRY/KEMERKÖY ONLINE İŞLEMLER

Genel Konular

Sıkça sorulan genel konular...
Kira kontratı veya tapunuzla yönetime kayıt yaptırmanız gerekir. Kayıt esnasında Site Yönetimi tarafından istenilecek diğer evraklar; Dairede yaşayacaklar kişiler için kimlik ve 1 adet fotoğraf, araç varsa araç ruhsatı. Malik-Sakin tanıma formunu doldurup evraklarınızı eksiksiz teslim ettiğinizde kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. Ayrıca güvenlik birimin temin edeceğiniz konutta daimi ve kısa süreli çalışanlarla ilgili  bilgi formunun doldurulması ve çalışanların birer kimlik fotokopisinin güvenlik birimine bırakılması gerekmektedir. 

Taşınmalarınızda sitemiz ile her türlü ilişiğin kesilebilmesi için mesai saatleri dahilinde site yönetiminden bir takım işlemlerin yapılması gerekmektedir. Öncelikle Güvenlik Birimine taşınmanın olacağını bildirmeniz gerekmektedir. Güvenlik birimi, ilgili departmanlarla irtibat kurarak, su okumalarınızın yapılmasını sağlayacaktır. Muhasebeden aidat, su, teknik vb. borcunuzun olmadığının teyidinin ardından taşınma gerçekleştirilebilir. Ayrıca araçlarınızda mevcut stickerlarınızın iadesi gerekmektedir.

Aidat avansı, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Planı’nın 5. bölümünde öngörülmüş esaslar ve Site Temsilciler Kurulu’nun danışmanlığı dâhilinde hazırlanan “Kemerköy Sitesi İşletme Projesi” kapsamında yer alan, Kemerköy Sitesi Sakinleri’ne eksiksiz hizmet vermeye gayret eden yöneticiliğimizin en önemli gelir kaynağıdır. Aidat avansı, Kat Mülkiyeti Kanunu temel alınarak hazırlanmış Yönetim Planı tahtında sakinlerin ödemekle yükümlü bulunduğu giderler olup her türlü aidat, ortak gider ve yatırım miktarları Yönetim Planı’nın ilgili maddeleri çerçevesinde katılım payı oranında veya eşit oranda maliklere paylaştırılmaktadır. İlgili yılda siteye ait olan İşletme Projesi giderlerinin paylaşımı ile ortaya çıkan aidat avansı kalemleri;

 • Ortak Alan Bakım Giderleri (Ortak alan kar temizleme ve tuzlama çalışması, Ortak alan demirbaş bakım giderleri, Ortak alan sert zemin bakım, Bordür bakımı, Kayrak taş bakımı, Beton bakımı, Granit küp taş bakımı, Asfalt yolların bakımı, Ahşap zeminlerin bakımı, Taş duvar, taş kaplamaların bakımı, İş makineleri çalıştırılması, Çevre temizlik atık giderleri, Bakım gideri, Üretim gideri)
 • Çöp Toplama Giderleri
 • Çevre İlaçlama Giderleri
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Sağlık Hizmetleri ve Ambulans Giderleri
 • Site Genel Giderleri (Posta-kargo giderleri, Baskı matbaa giderleri, Temsil ağırlama giderleri, Mutfak ve temizlik giderleri, Küçük demirbaş bakım giderleri, Noter-vergi-resim ve harçlar, Bilgisayar danışmanlık, Banka giderleri)
 • Peyzaj Yeşil Alan Bakım Giderleri (Gübre, toprak, torf, kum giderleri, Mücadele ilaçları, Küçük demirbaş malzeme alımı, alet-ekipman onarım, Geçici işçiler giderleri, Bitki alımı, Araç kiraları, Kullanılıp atılan temizlik malzemeleri, laboratuvar giderleri, Analiz giderleri, Sera bakım-üretim, enerji-sulama giderleri )
 • Siteye ait ortak alan bakım giderleri (Ortak alan tel çit bakım giderleri, göletlerin su havalandırma sistemlerinin bakım giderleri, kullanma suyu sisteminin bakım giderleri,)
 • Ortak Alan Aydınlatma (Enerji gideri, Altyapı tesisat bakım gideri, Jeneratör yakıt giderleri, Jeneratör periyodik bakım giderleri, jeneratör arıza bakım giderleri, Çevre aydınlatma bakım giderleri,
 • Pis Su&Yağmur Suyu Sistemi Giderleri (Enerji giderleri, Altyapı bakım giderleri-kanalizasyon&drenaj-, vidanjör giderleri
 • Sulama Sistemi Giderleri (Bahçe Sulama hidrofor binası enerji ve hidrofor bakım giderleri, Altyapı bakım giderleri, Bahçe sulama ana hat sistemi giderleri)
 • Siteye ait binaların bakım giderleri (Santral ve güvenlik binası bakım giderleri, Kullanma suyu hidrofor dairesi bakım giderleri, Yönetim binası giderleri, Teknik servis ve peyzaj bölümü binası giderleri)
 • Sosyal Merkez Giderleri (Personel giderleri, Enerji giderleri, Su giderleri, Bina bakım giderleri, Tesisat Bakım giderleri, Havuz kimyasal giderleri, Küçük demirbaş malzeme giderleri, Tenis kortu bakım giderleri, Sarf malzemesi giderleri, havuz çevresi bakım giderleri)
 • Site Telefon Sistemi Giderleri
 • Köy Meydanı Spor Salonu Giderleri
 • Köy Meydanı Lokantası Giderleri
 • Personel Giderleri
 • Personel Eğitim Giderleri
 • Haberleşme Giderleri
 • Taşıt Giderleri
 • Kırtasiye Giderleri
 • Yönetim Ofis Giderleri
 • Müşavirlik Giderleri
 • Site Ortak Alan Sigorta Giderleri
 • Site Servis Giderleri
 • Vergi, Oda, Aidat, Yayın Giderleri’dir.

Yapı Bloğu, herhangi bir ana taşınmazda bitişik veya ayrık olarak inşa edilen ve birden fazla bağımsız bölümden oluşan yapının bütünüdür. Aidat avansı dışında, site içerisinde katlı bloklardan oluşan yapı bloklarının, “Yapı Bloğu Özel Giderleri” adı altında sadece ilgili yapı blokları için verilen bazı özel hizmetler ve bu hizmetler için gerekli malzemelerin bedelini içeren, İşletme Projesine ek olarak ilgili bloğun temsilcisinin de yer aldığı Site Temsilciler Meclisi onayına sunulan Yapı Bloğu özel giderleri bulunmaktadır. Yapı bloğu avansı kalemleri;

 • Blok Sorumlusu Personel Giderler
 • Teknik Servis Personel Giderleri
 • Blok Temizlik Giderleri
 • Asansör Sistemi Giderleri (Enerji giderleri, Sözleşme giderleri, Bakım giderleri, Öngörülmeyen giderler)
 • Garaj Sistemi Giderleri (Aydınlatma, Kapı vs.)
 • Havuz Giderleri (Havuz personel giderleri, Enerji giderleri, Tesisat giderleri, Havuz kimyasal giderleri)
 • Ortak Alan Giderleri (Su giderleri, Bina çatıları bakım giderleri, Küçük demirbaş malzeme bakım giderleri, Jeneratör periyodik bakım giderleri, Jeneratör yakıt giderleri)’dir.

Aidat avansı ve yapı bloğu özel giderleri, öngörülen giderler doğrultusunda konut sakinlerinden avans olarak alınmakta, yıl sonunda gerçekleşen bütçeye göre artı, eksi kalemler doğrultusunda mutabakat sağlanmaktadır. Site ortak alan ve yapı bloklarındaki tüm yatırım kalemlerinin ve ortak alanlardan kaynaklanan vergi borçlarının doğrudan muhatabı konut malikidir. Bunun dışında kalan avans-diğer giderler kiracı ekstresine yansıtılır ve kiracı bu giderleri ödemekle mükelleftir. Kat Mülkiyeti Kanunu gereği bu giderlerin ödenmesinde kiracı ve konut maliki müteselsil sorumludur.

Aidat avans tutarlarının her ayın en geç 15. gününe kadar AKBANK Göktürk Şubesi(Şube Kodu:882), Kemerköy Sitesi Yöneticiliği, IBAN TR070004600882888000001116 no’lu hesaba, ekstrelerin sol üst köşesinde bulunan parsel ve blok numaraları belirterek havale ve EFT ile/Cari Hesaplar Servisine nakit ya da kredi kartı ile/cari hesaplar servisine vereceğiniz mail order talimatıyla ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bunun dışında site sakinlerimiz kısa bir süre sonra sadece kendilerinin şifre ile giriş yapabilecekleri www.kemeryonetim.com.tr   online bölümden sanal post sistemi kullanılarak ödeme yapabileceklerdir. Belirtilen zamanda yatırılmayan ekstre bakiyesine, kat mülkiyeti kanunu uyarınca aylık %5 gecikme cezası uygulanır.

Her aya ilişkin ekstreler ilgili ayın 1-5'i arasında e-mail ve yazılı olarak ulaştırılmakta, ödemeler ilgili ayın 15'ine kadar yapılması beklenmekte, Yönetim Planı’nın atfı ile Kat Mülkiyeti Yasası’nın 20. maddesi hükmü uyarınca aylık % 5 gecikme tazminatı işletilmektedir.

Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak...

Kemerköy Site Yöneticiliği denetiminde yüklenici şirket tarafından, sitedeki konut, mutfak çöpleri haftanın 7 günü toplanmaktadır.

Yatay mülkiyete sahip bağımsız bölümlerde çöp konteynırları standardı korumak amacıyla, Kemerköy Site Yöneticiliği tarafından ev sahiplerine ücreti karşılığında verilmektedir. Her evin kendisine ait çöp konteynırı edinmesi ve çöplerini düzenli olarak konteynırların içine atılması, açıkta çöp bırakılmaması gerekmektedir. sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak kapılarının önlerinde bulunan kendilerine ait çöp konteynırlarına atmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.

Dikey mülkiyete sahip yapı bloklarında bağımsız bölümlerin kapı önlerinden sabahları 08:30- 10:30 ve öğleden sonra 16:00 – 17:00 saatlerinde sadece karton ve şişe atıklar toplanmaktadır. Bu saatler dışında bağımsız bölüm kapılarının önlerine kesinlikle çöp bırakılmaması, özellikle geceden çöplerin (şişe ve karton atık) kapı önüne bırakılmaması, blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır.

Yapı Bloklarındaki Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, belirtilen saatlerde ağzı kapalı olarak kapılarının önlerine bırakmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.

Ortak alanlara “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.

Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler site sakini tarafından siteden uzaklaştırılmalıdır.

Konutlara ait bitki-bahçe atıklarının toplanması ve site dışına atılması için Salı ve Cuma günleri 14.00-17.00 saatleri arasında sitemize ait bir traktör site genelini dolaşmakta ve poşete konularak bahçe dışına çıkarılmış peyzaj atıklarını toplamaktadır. Bunun dışında kalan çok miktardaki peyzaj atıkları ve inşaat atıklarını toplamak bu birimin görev tanımı içerisinde yer almayıp, bu tür atıkları site sakinlerinin kendi imkânları ile attırmaları gerekmektedir.

KEMERKÖY SİTESİ YÖNETİCİLİĞİ

Kemerköy, yemyeşil bir doğayla çevrelenen kusursuz bir vahada her gün kendimizi yenileyebilmemiz için eşsiz imkanlar sunmaktadır.

map